Doorgaan naar hoofdcontent

Windenergiegebied boven Groningen wordt eerste grootschalige waterstofproductie op zee

Windenergiegebied boven Groningen wordt eerste grootschalige waterstofproductie op zee
In het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden plant Nederland de eerste grootschalige waterstofproductie op zee. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit en moet rond 2031 operationeel zijn. Het gebied is gekozen omdat hier al een windpark gepland stond voor de productie van elektriciteit, mogelijk een bestaande aardgasleiding hergebruikt kan worden voor het transport naar land én het goed aangesloten kan worden op het waterstofnetwerk op land. In de regio Groningen is veel draakvlak voor de komst van dit project. Dit project zal de eerste zijn waarbij waterstofproductie op zee op grote schaal wordt toegepast. Hiermee doet het Rijk, betrokken bedrijven en netbeheerders waardevolle ervaring op met deze nieuwe techniek die een grote rol gaat spelen in het energiesysteem van de toekomst. Samenwerking Voordat de tenders uitgeschreven worden, werkt het ministerie samen met de regio Groningen, partijen rondom het waddengebied en betrokken partijen een aantal belangrijke zaken zorgvuldig uit. Zoals de aanlanding van de leiding om de waterstof van het windpark aan land te brengen en hoe de waterstofproductie veilig en ecologisch verantwoord kan gebeuren. Eerste project Het project wordt het eerste project dat aansluit op het waterstoftransportnetwerk op zee van Gasunie. Dit netwerk gaat grote hoeveelheden waterstof aan land brengen en wordt aangesloten op het waterstofnetwerk op land. Dit jaar wordt uitgewerkt hoe het waterstofnetwerk op zee eruit moet komen te zien. Koploper Gedeputeerde Melissa van Hoorn: "Het past erg goed bij onze ambitie als duurzame energieprovincie en de ontwikkeling van een waterstofecosysteem in Noord-Nederland. Noord-Nederland is de ideale plek voor grootschalige elektrolyse, zowel op land als op zee. Het waterstofnetwerk op land begint hier al en met dit project kan op grote schaal al snel waterstof daarop ingevoerd worden. Groningen wil graag koploper zijn in de energietransitie; dit project levert daar een belangrijke bijdrage aan." Waddengebied Voor het aansluiten van windenergie van zee in de Eemshaven moet het kwetsbare Waddengebied doorkruist worden. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Momenteel worden in het Programma Aanlanding Wind op Zee – Eemshaven (PAWOZ-E) alle mogelijke routes voor aanlanding van wind op zee in vorm van elektriciteit en waterstof onderzocht. Hierbij toetsen we op veiligheid, minimale ecologische impact en technische haalbaarheid. Kleinere pilot Als opstap naar dit project, wordt ook gewerkt aan een kleinere pilot met een elektrolysecapaciteit van circa 50-100MW. Hiermee moeten de eerste mankementen uit de techniek gehaald worden zodat het project van 500MW efficiënt gerealiseerd kan worden. Later dit jaar wil de minister ook voor dit kleinere project een voorkeurslocatie kiezen.
 
Windpark boven Groningen beoogd als 's werelds grootste waterstof op zee productie in 2031
Om een fiftyfifty kans te hebben op het halen van het 1,5 gradendoel van Parijs kon de wereld begin 2020 nog 500 gigaton CO2 uitstoten. Daarvan is nu, drie jaar later, nog slechts 380 gigaton over. Hierdoor overschrijden we in vrijwel alle scenario's de 1,5 graden opwarming tussen 2030 en 2035: tien jaar eerder dan […] ... lees meer
 
The Netherlands to launch bid for large offshore wind-to-hydrogen project
As early as next year, the Dutch government could issue a tender for the construction of a 500MW offshore hydrogen electrolyzer that would be totally powered by neighboring offshore wind turbines. A previously designated offshore wind farm location, Ten noorden van de Waddeneilanden, will now be used exclusively for the production of green hydrogen from […] The post The Netherlands to launch bid for large offshore wind-to-hydrogen project appeared first on Windpowernl. Related posts: The sun is not going to make the difference, offshore wind is Dutch Minister selects Eemshaven west as preferred connection route for Ten Noorden van de Waddeneilanden OWF Giant offshore wind farms to feed large-scale green hydrogen plant
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.