Doorgaan naar hoofdcontent

Sif and Smulders complete study on Tripod foundation concept

Sif and Smulders complete study on Tripod foundation concept
Sif and Smulders recently completed a feasibility study on the Tripod foundation concept. Smulders and Sif realized that the Tripod basis had been overlooked by the market in September 2020. Due to this, Sif and Smulders announced that they would conduct a cooperative research effort to determine whether and how it would be possible to […] The post Sif and Smulders complete study on Tripod foundation concept appeared first on Windpowernl. Related posts: Sif, KCI and Smulders breathe new life into tripod Smulders and Equans start Hollandse Kust (west Beta) topside fabrication with TenneT Sif gives green light for world's largest monopile manufacturing plant
 
TKI Wind op Zee rebrands to TKI Offshore Energy
TKI Wind op Zee has rebranded as TKI Offshore Energy. The aim and operations of the company are altered by the addition of hydrogen, wind, waves, and solar energy to offshore wind energy. "Ten years ago we started mainly with offshore wind energy, in recent years our TKI has become active in all renewable energy […] The post TKI Wind op Zee rebrands to TKI Offshore Energy appeared first on Windpowernl. Related posts: Matchmaking Day TKI Wind op Zee 2019 Dutch offshore wind employment analysis 2019-2023 Mammoet presents maintenance challenge for 5th edition of Offshore Wind Innovation Challenge
 
Nieuwsbrief EOS
Nieuwsbrief EOS img{-ms-interpolation-mode:bicubic;} table, td{mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt;} .mceStandardButton, .mceStandardButton td, .mceStandardButton td a{mso-hide:all !important;} p, a, li, td, blockquote{mso-line-height-rule:exactly;} p, a, li, td, body, table, blockquote{-ms-text-size-adjust:100%; -webkit-text-size-adjust:100%;} @media only screen and (max-width: 480px){ body, table, td, p, a, li, blockquote{-webkit-text-size-adjust:none !important;} } .mcnPreviewText{display: none !important;} .bodyCell{margin:0 auto; padding:0; width:100%;} .ExternalClass, .ExternalClass p, .ExternalClass td, .ExternalClass div, .ExternalClass span, .ExternalClass font{line-height:100%;} .ReadMsgBody{width:100%;} .ExternalClass{width:100%;} a[x-apple-data-detectors]{color:inherit !important; text-decoration:none !important; font-size:inherit !important; font-family:inherit !important; font-weight:inherit !important; line-height:inherit !important;} body { height: 100%; margin: 0px; padding: 0px; width: 100%; background: rgb(255, 255, 255); }p { margin: 0px; padding: 0px; }table { border-collapse: collapse; }td, p, a { word-break: break-word; }img, a img { border: 0px; height: auto; outline: none; text-decoration: none; }li p { margin: 0px !important; }@media only screen and (max-width: 480px) {body { width: 100% !important; min-width: 100% !important; }img { height: auto !important; }.mceColumn { display: block !important; width: 100% !important; }.mceBlockContainer { padding-right: 16px !important; padding-left: 16px !important; }.mceFooterSection .mceText, .mceFooterSection .mceText p { font-size: 16px !important; line-height: 140% !important; }.mceText, .mceText p { font-size: 16px !important; line-height: 140% !important; }}@media only screen and (max-width: 640px) {.mceClusterLayout td { padding: 4px !important; }} body, #bodyTable { background-color: rgb(10, 78, 106); }.mceText, .mceLabel { font-family: "Work Sans", sans-serif; }.mceText, .mceLabel { color: rgb(0, 0, 0); }.mceSpacing-24 label { margin-bottom: 24px; }.mceSpacing-24 input { margin-bottom: 24px; }.mceSpacing-24 .mceInput + .mceErrorMessage { margin-top: -12px; }.mceSpacing-12 label { margin-bottom: 12px; }.mceSpacing-12 input { margin-bottom: 12px; }.mceSpacing-12 .mceInput + .mceErrorMessage { margin-top: -6px; }.mceSpacing-48 label { margin-bottom: 48px; }.mceSpacing-48 input { margin-bottom: 48px; }.mceSpacing-48 .mceInput + .mceErrorMessage { margin-top: -24px; }.mceInput { background-color: transparent; border: 2px solid rgb(208, 208, 208); width: 60%; color: rgb(77, 77, 77); display: block; }.mceInput[type="radio"], .mceInput[type="checkbox"] { float: left; margin-right: 12px; display: inline; width: auto !important; }.mceLabel > .mceInput { margin-bottom: 0px; margin-top: 2px; }.mceLabel { display: block; }.mceText p { color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Work Sans", sans-serif; font-size: 16px; }.mceText a { color: rgb(0, 66, 137); }@media only screen and (max-width: 480px) {.mceText p { font-size: 16px !important; line-height: 1.5 !important; }}@media only screen and (max-width: 480px) {.mceBlockContainer { padding-left: 16px !important; padding-right: 16px !important; }} @media only screen and (max-width: 480px) {.mobileClass-13 {padding-left: 12 !important;padding-top: 0 !important;padding-right: 12 !important;}.mobileClass-13 {padding-left: 12 !important;padding-top: 0 !important;padding-right: 12 !important;}.mobileClass-13 {padding-left: 12 !important;padding-top: 0 !important;padding-right: 12 !important;}} Lees hier de nieuwsbrief van EOS Geachte leden,Het is alweer enige tijd geleden dat we van ons hebben laten horen.Dat wil niet zeggen dat we tussentijds stil gezeten hebben, zeker niet.Het probleem is dat wij als EOS soms erg voorzichtig moeten zijn wie we op welk moment kunnen informeren zodat we volledig zijn in onze informatie en voorkomen dat betrokkenen met een eigen verhaal aan de haal gaan.Wij hebben ten tijde van wethouder Evers samen met hem en het comité van samenwerking uit Asenray aan tafel gezeten. Destijds waren ook enkele omwonenden aanwezig. Men was niet blij met de ruwe schets zoals in het rapport energie potentieel Roermond was aangegeven. Ondanks dat, was het gesprek constructief en werd in goede verstandhouding de diverse standpunten besproken. EOS heeft daarna e.e.a. bestudeerd en komt tot de conclusie dat een deel, eigenlijk maar een klein deel van het plan haalbaar zou kunnen zijn. Waardoor EOS dit plan, in de huidige situatie, niet haalbaar acht. Maar er openen zich ook nieuwe kansen. Meer hierover leest u onder het kopje status update.Daarnaast hopen we ook komend jaar op uw bijdrage van €10,- per jaar te mogen rekenen zodat wij ons werk voort kunnen zetten, zie 'Inning van contributie'.Binnenkort komen we ook bij jullie terug met de datum voor de eerstvolgende ALV.Met vriendelijke groeten,Bestuur EOSStatus updateAsenrayZoals in de inleiding vermeld, is het plan voor een windturbine en/of zonneweide in Asenray voor nu niet haalbaar. Het bleek al snel na de bespreking dat Tennet geen enkele aansluiting meer wilde realiseren tot 2027 of 2028. Dus ook niet op het station Maalbroek. Tot zover is ook gecommuniceerd in de vorige ALV.Inmiddels is de SDE-subsidie verlaagd, de rente op bankleningen en de benodigde eigen bijdrage verhoogd, zodat een zonneweide van minder dan 40 ha. financieel onrendabel is. Dit komt ook doordat bij de inrichting met natuur inclusief, rekening wordt gehouden. Een aansluiting naar een groot volcontinu producerend bedrijf met volledige energie afname, zou een oplossing kunnen zijn. Echter dat bedrijf is er, maar ligt te ver weg van de beoogde locatie om economisch verantwoord te kunnen aansluiten. Dus Asenray ligt voor EOS stil. Of er toekomstig nog iets mogelijk wordt, zal van de diverse technische en maatschappelijke ontwikkelingen afhangen, maar dat is op dit moment niet aan de orde.Duurzaam RoerdalenZoals ook reeds in een eerdere nieuwsbrief vermeld hebben we in de afgelopen tijd een samenwerking opgezet met collega Coöperatie Duurzaam Roerdalen (CDR). Samen hebben we het voor elkaar gekregen om de verantwoordelijke wethouders van beide gemeentes enkele keren aan tafel te krijgen en hebben goede afspraken gemaakt omtrent zoekgebieden voor windenergie. In Roermond staat het industrieterrein Heide-Roerstreek nog steeds op de agenda en in Roerdalen staat het Meinwegplateau op de lijst.De gemeenteplannen rond het stort in Montfort Zuid hebben tot enorme commotie geleid en om die reden heeft het gemeentebestuur van Roerdalen dit zoekgebied laten vallen. De raad heeft aan het college wel een opdracht gegeven voor een verder onderzoek op het plateau van de Meinweg en na te gaan of windturbines mogelijk kunnen zijn. Binnenkort heeft een groep inwoners de gemeenteraad op bezoek en wil men nogmaals benadrukken dat het gebied moet blijven zoals het is. Aan de Duitse kant staan al een aantal windturbines en er komen naar verwachting nog 7 bij op het voormalige vliegveld in Elmpt. EOS en Duurzaam Roerdalen hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de 2 grootste grondeigenaren te weten Staatsbosbeheer en DSM. Er komt een vervolggesprek met het gemeentebestuur om na te gaan of en in welke vorm het vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd. Afhankelijk van het wel of niet verder gaan van het onderzoek en in welk tempo, zullen we het industrieterrein Heide-Roerstreek oppakken met de wethouder van Roermond om te bespreken wat daar nog mogelijk is.MeinwegWaarom zou de Meinweg met de coöperaties in zee gaan?De Meinweg is door de overheid aangewezen als zoekgebied voor windturbines. Dat is een gegeven dat er ligt, gaat EOS er geen onderzoek opzetten dan komt er een andere commerciële energiereus die het gaat doen.In tegenstelling tot commerciële partijen of de gemeente zelf zijn de coöperaties bereid en juridisch bij machte om de omwonenden jaarlijks met een vergoeding te compenseren. Ook vergoeden wij jaarlijks zo maximaal mogelijk de grondeigenaren en vullen een omgevingsfonds voor de gemeenschap en het natuurgebied om zo ook daar flora en fauna te kunnen ondersteunen. Een commerciële partij doet dat niet of met veel kleinere bedragen.Recent is er een rapport verschenen van ingenieurs bureau CE Delft. In dat rapport wordt gesteld dat verdere wind op land niet meer nodig is. Doorlezend staat er: Mits alle plannen van nu gerealiseerd worden en er een combinatie met regelbare waterstofcentrales en import van waterstof wordt gerealiseerd. Denk u dat alle plannen gerealiseerd worden? Waar de energie voor het opwekken van de waterstof vanaf komt en waar de exporteur voor waterstof te vinden is, wordt de volgende vraag. Wat de economie van het geheel dan wordt is ook nog een open vraag.Dit soort informatie kost veel tijd en inspanning om te lezen en te achterhalen waar het venijn zit. Veel mensen worden hierdoor onzeker en achterdochtig want wie vertelt de waarheid en hoe kunnen beiden gelijk hebben.Met voorliefde worden deze berichten door de tegenstanders van windturbines of zonneparken gebruikt en de voorwaarden waaronder deze berichten juist zijn vergeten. Om weerwoord te geven zijn we "verplicht" alles te lezen om inhoudelijk te kunnen reageren.OnderzoeksrisicoDe coöperaties kunnen voor een deel van de benodigde onderzoeken een beroep doen op het ontwikkelfonds bij de provincie en kunnen de kosten voor een verder onderzoek dragen. Die kosten komen dan niet ten laste van de individuele gemeente en niet ten laste van de lokale bewoners, maar komen uit de algemene overheidsmiddelen. Mocht het project niet kunnen omdat er bijvoorbeeld een bepaalde vogelsoort zit dan kost het ons als coöperatie en de lokale gemeenschap geen geld omdat het ontwikkelfonds dan de lening kwijtscheldt. Het voordeel is, dat als er vanuit natuurbehoud echte bezwaren zijn dan wordt het door een onderzoek ook wetenschappelijk onderlegd. Nu worden vaak niet bewezen vermoedens tot argument verheven en dat is niet zoals het zou moeten. Meten is weten, een motto wat ook bij dit soort projecten geldt en daarbij komt, dat als EOS het niet mag, straks een energiereus het ook niet mag. Dat mag men dan als de winst zien van onze coöperatie.Inning van contributieBinnenkort zal EOS jullie weer verzoeken om de jaarlijkse bijdrage van €10, te voldoen. Deze bijdrage stelt ons in staat ons werk voort te zetten en om te voorzien in de onkosten die we maken.Die kosten bestaan hoofdzakelijk uit catering als we mensen uitnodigen of met Roerdalen en/of gemeente vergaderen. Overige vaste kosten zijn met name kosten voor de bankrekening, eHerkenning e.d. De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen en behoudens de kilometers die we maken om in Weert met REScoop te vergaderen worden de lokale kilometers ook niet vergoed.Uw bijdrage wordt zuinig beheerd en in de ALV leggen we verantwoording af.We hopen ook dit jaar weer op jullie bijdrage te mogen rekenen.De nieuwsbrief met het betaalverzoek volgt apart.LET OP, sinds enkele maanden heeft EOS een nieuw rekeningnummer.Wij zijn van de ING bank naar de RABO bank gewisseld en hebben dus een nieuw rekeningnummer.Bij de volgende inning van de contributie zal dit rekeningnummer gecommuniceerd worden.Vacature bestuurDe secretaris - penningmeester, Hub Brouns, heeft te kennen gegeven om per 31 december 2022 overeenkomstig de statuten, zijn functie te beëindigen. Hij blijft operationeel tot aan de eerstvolgende ALV. Het bestuur vangt zijn taken tijdelijk intern op.Bovendien wil het bestuur de volgende wijziging in het bestuur aanbrengen. De gecombineerde functie splitsen in:Secretaris, bestuurlijk en beleidsmatigPenningmeester, bestuurlijk en beleidsmatigVoor de ondersteuning en administratieve uitvoering van deze functies wil het bestuur zodra er een project komt, eveneens een externe gekwalificeerd bureau aantrekken welk dan de daadwerkelijke financiële verwerking op zich neemt. Bent u geïnteresseerd in een van de bestuursfuncties of in een ondersteunende functie, schroom dan niet contact op te nemen met Irma Wolters of met Math Clumpkens of via bestuur@eos-energie.nl
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.